Εντυπώσεις για τη σελίδα:5855

Εκπαιδευτικό υλικό

Εκπαιδευτικοί, καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα, όπου το μαθησιακό και διδακτικό υλικό είναι έτοιμο για χρήση. Μπορείτε επίσης να βρείτε φύλλα εργασίας , περιγραφές πειραμάτων και παιχνίδια ρόλων. Απλά επιλέξτε μία ενότητα και κάντε λήψη του υλικού.

Κεφάλαιο:

category_image

θεωρία

LU 1_1_Πηγές ενέργειας

Στην ενότητα αυτή, οι μαθητές ανακαλύπτουν διάφορες πηγές παραγωγής ενέργειας, χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις. Μαθαίνουν τι είναι η ενέργεια, πού χρησιμοποιείται και πώς να χαρακτηρίζουν τις πηγές παραγωγής της ως ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.

Δημιουργία: 18.12.2020

Τελευταία τροποποίηση: 14.10.2021

Κεφάλαιο: LU1

Λήψεις: 529

category_image

θεωρία

LU 1_2_Ηλιακή ενέργεια

Στην ενότητα αυτή, οι μαθητές ανακαλύπτουν ότι το λευκό ορατό φως περιέχει στην πραγματικότητα όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου και ότι διαφορετικοί τύποι ηλιακών ακτίνων έχουν διαφορετικά αποτελέσματα σε εμάς και στο περιβάλλον μας. Επιπλέον, μέσω πειραμάτων μαθαίνουν πώς μπορούμε να προστατευθούμε από τις επιβλαβείς ακτίνες του ήλιου.

Δημιουργία: 18.12.2020

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU1

Λήψεις: 444

category_image

θεωρία

LU 1_3_Κλιματική αλλαγή

Η ενότητα αυτή παρέχει μια διασκεδαστική και ελκυστική δραστηριότητα για τους μαθητές: μαθαίνουν για την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη μέσω ενός διαδραστικού κουίζ.

Δημιουργία: 18.12.2020

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU1

Λήψεις: 642

category_image

παιχνίδι ρόλων

RP 1_3_Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει κατανοητό. Με το ομώνυμο παιχνίδι ρόλων, οι μαθητές παίρνουν μια ιδέα για το πώς λειτουργεί αυτό το φαινόμενο. Μόνο όταν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό!

Δημιουργία: 16.03.2021

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU1

Λήψεις: 580

category_image

φύλλο εργασίας-κουίζ

LU 1_4_Quiz Κλιματικής Αλλαγής

Ένα διαδραστικό κουίζ με θέμα την κλιματική αλλαγή για χρήση μέσα στην τάξη

Δημιουργία: 02.02.2021

Τελευταία τροποποίηση: 30.11.-0001

Κεφάλαιο: LU1

Λήψεις: 504

category_image

θεωρία

LU 2_Τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας

Στην ενότητα αυτή, οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας, η καθεμιά με διαφορετική μεθοδολογία και αρχές λειτουργίας.

Δημιουργία: 18.12.2020

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU2

Λήψεις: 533

category_image

θεωρία

LU3_1_Επιλογή τοποθεσίας

Στην ενότητα αυτή, οι μαθητές μαθαίνουν τι να λαμβάνουν υπόψιν τους όταν σχεδιάζουν μία ηλιακή θερμική εγκατάσταση.

Δημιουργία: 16.03.2021

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU3

Λήψεις: 387

category_image

θεωρία

LU3_2_Ηλιακό Θερμικό Σύστημα_Σχεδιασμός Εγκατάστασης

Στην ενότητα αυτή, οι μαθητές εξοικειώνονται με την εφαρμογή του εργαλείου σχεδιασμού ηλιακής εγκατάστασης και με τον τρόπο καθορισμού της καταλληλότερης τοποθεσίας για εγκατάσταση μετρώντας την ηλιοφάνεια στο έδαφος και λαμβάνοντας υπόψιν άλλες σχετικές πτυχές.

Δημιουργία: 16.03.2021

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU3

Λήψεις: 371

category_image

θεωρία

LU3_3_Κόστος ηλιακού θερμικού συστήματος

Στην ενότητα αυτή, οι μαθητές υπολογίζουν το κόστος και διερευνούν τις δυνατότητες χρηματοδότησης της κατασκευής ενός ηλιακού θερμικού συστήματος στο σχολείο τους.

Δημιουργία: 16.03.2021

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU3

Λήψεις: 341

category_image

παιχνίδι ρόλων

RP 3_1_Επιλογή τοποθεσίας

Μέσω του παιχνιδιού ρόλων, οι μαθητές θα κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση και τη σύγκρουση των εμπλεκόμενων ρόλων και θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια απόφαση σχετικά με την επιλογή του καταλληλότερου σχολείου για εγκατάσταση ενός συστήματος θέρμανσης νερού με κριτήριο την τοποθεσία του.

Δημιουργία: 18.12.2020

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU3

Λήψεις: 404

category_image

παιχνίδι ρόλων

RP 3_2_Εγκαστάση_Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Μέσω του παιχνιδιού ρόλων, οι μαθητές θα κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση και τη σύγκρουση των εμπλεκόμενων ρόλων και θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια απόφαση σχετικά με την επιλογή του καταλληλότερου σχολείου για εγκατάσταση ενός συστήματος θέρμανσης νερού με κριτήριο την τοποθεσία του.

Δημιουργία: 18.12.2020

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU3

Λήψεις: 446

category_image

παιχνίδι ρόλων

RP 3_3_Χρηματοδότηση ηλιακού θερμικού συστήματος

Μέσω του παιχνιδιού ρόλων, οι μαθητές θα κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση και τη σύγκρουση των εμπλεκόμενων ρόλων και θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια απόφαση σχετικά με την αναζήτηση χορηγού για τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης ενός ηλιακού θερμικού συστήματος σε ένα σχολείο.

Δημιουργία: 18.12.2020

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU3

Λήψεις: 387

category_image

φύλλο εργασίας-κουίζ

G 3_1_Παιχνίδι κατασκευής συλλέκτη

Στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι οι μαθητές να βρουν τη σωστή σειρά των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν για την κατασκευή ενός συλλέκτη. Υπέροχο παιχνίδι εικονικής κατασκευής, χρήσιμο επίσης και για την προετοιμασία της τάξης για την πραγματική κατασκευή.

Δημιουργία: 16.03.2021

Τελευταία τροποποίηση: 14.10.2021

Κεφάλαιο: LU3

Λήψεις: 355

category_image

θεωρία

LU 4_1_Δημόσιες σχεσεις

Σε αυτήν την ενότητα, οι μαθητές μαθαίνουν πώς να κάνουν μια ραδιοφωνική μετάδοση και πώς να κατασκευάζουν διαδικτυακά βίντεο προκειμένου να προβάλουν ηλιακά θερμικά συστήματα.

Δημιουργία: 18.12.2020

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU4

Λήψεις: 367

category_image

θεωρία

LU 4_2_Εφημερίδα για την ηλιακή ενέργεια

Σε αυτήν την ενότητα, οι μαθητές μαθαίνουν πώς να συντάσσουν ένα άρθρο για εφημερίδα και πώς να δημοσιεύσουν μια εφημερίδα για την ηλιακή ενέργεια.

Δημιουργία: 18.12.2020

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU4

Λήψεις: 375

category_image

θεωρία

LU 5_1_Κατασκευή του ηλιακού συλλέκτη

Σε αυτή την πρακτική ενότητα, οι μαθητές μαθαίνουν πώς λειτουργεί ένα ηλιακό θερμικό σύστημα κατασκευάζοντάς το οι ίδιοι. Μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες, γνωρίζουν τα διάφορα εργαλεία και πώς να τα χρησιμοποιούν. Η κατασκευή του συστήματος πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη και προετοιμασμένη. Οι μαθητές μπορούν μεν να ολοκληρώσουν μόνοι τους ένα μεγάλο μέρος του, αλλά χρειάζονται επιπλέον την καθοδήγηση και την υποστήριξη ενός τεχνικού ή/και του εκπαιδευτικού.

Δημιουργία: 18.12.2020

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU5

Λήψεις: 406

category_image

θεωρία

LU 5_2_Παρουσίαση της εγκατάστασης

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εκδήλωσης για την παρουσίαση του έργου είναι ο στόχος αυτής της ενότητας. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να σχεδιάζουν και να φέρνουν εις πέρας μια εκδήλωση.

Δημιουργία: 18.12.2020

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU5

Λήψεις: 382

category_image

θεωρία

LU 6_Εκπαιδευτική επίσκεψη

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης, οι νέοι ενημερώνονται για την παροχή ενέργειας στην περιοχή τους ή για εταιρείες που ασχολούνται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ., ανάλογα με τον στόχο της επίσκεψης.

Δημιουργία: 18.12.2020

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU6

Λήψεις: 450

category_image

επιπρόσθετο υλικό

Περιεχόμενα του

Επισκόπηση όλων των διδακτικών υλικών, εργαλείων και εγγράφων του έργου

Δημιουργία: 27.01.2022

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU7

Λήψεις: 245

category_image

επιπρόσθετο υλικό

Οδηγός Υλοποίησης

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση ενός έργου για την ηλιακή θερμική ενέργεια: περιγραφή των διαφόρων μαθησιακών ενοτήτων, παιχνίδια ρόλων και υλικά, οδηγίες για τη χρήση του εργαλείου σχεδιασμού και του οδηγού διαδικασίας, πληροφορίες για τους εκπροσώπους της κοινότητας, νομικά βασικά στοιχεία, συμβουλές για την υλοποίηση και πολλά άλλα.

Δημιουργία: 27.01.2022

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU7

Λήψεις: 213

category_image

επιπρόσθετο υλικό

Οδηγός για τον τεχνικό

Aυτός ο οδηγός απευθύνεται σε τεχνικούς και υδραυλικούς. Εδώ θα βρείτε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες για την κατασκευή μιας εγκατάστασης ηλιακής θερμικής ενέργειας.

Δημιουργία: 02.03.2021

Τελευταία τροποποίηση: 27.01.2022

Κεφάλαιο: LU7

Λήψεις: 339

Μετρητής: 127